jakie sugestie powinien dostarczyć szefowi rozwijać park rozrywki?
- Apr 09, 2018 -

Teraz, gdy istnieje wiele parków rozrywki i różnego rodzaju gier rozrywkowych, jakie sugestie powinny dostarczyć szefowi rozwijać park rozrywki?

1178.jpg

1. Aby zróżnicować urządzenia rozrywkowe, temat placu zabaw powinien być ustawiony jako pierwszy. Najlepszą praktyką jest utworzenie parku rozrywki. Park rozrywki to nie tylko temat rozrywki. Chodzi raczej o interakcję między sprzętem rozrywkowym a turystami. Tylko dzięki dobrej interakcji możemy zmaksymalizować efekty urządzeń do zabawy.

1044.jpg

2. Zgodnie z ustawieniem placów zabaw największych obiektów rozrywkowych do regularnych renowacji, podstawowe funkcje wyposażenia placów zabaw nie zmienią wyposażenia placów zabaw dla dzieci i nie zmienią niektórych z nich, aby ludzie nie byli tacy sami za każdym razem, gdy grają na placu zabaw. Zainspiruj ciekawość ludzi. Ten rodzaj kosztów jest bardzo niski, ale efekt powinien być bardzo dobry.

1037.jpg